Oferta

Produkty

Rozdzielnice nN

Rozdzielnice sN

Pulpity sterownicze

Automatyka przemysłowa

Rozdzielnice kontenerowe

Usługi

Kompleksowe prace elektryczne na obiektach

Usługi projektowe

Pomiary elektryczne

Usługi doradztwa technicznego

Analiza wpływu planowych zmian lub dostosowanie architektury elektrycznej i teletechnicznej

Analiza wymagań funkcjonalnych, studium wykonalności systemów elektrycznych i teletechnicznych

Kompleksowe audyty systemów elektrycznych i teletechnicznych - audyty rozwiązań pod kątem technologicznym i bezpieczeństwa

Profesjonalne przeglądy urządzeń elektrycznych nN, SN, transformatorów, baterii kondensatorów, mostów szynowych